KUTATÁSI TERÜLETEK

A PAB Kommunikáció- és Médiatudomány Munkabizottság 2023 tavaszi megalakulásakor három nagyobb problématerületet emelt kutatási- és szakmai tevékenységének fókuszába. Egyrészt szeretnénk a saját szaktudományunk – a kommunikáció- és médiatudomány – aktuális elméleti-módszertani-gyakorlati kérdéseit megvitatni, a kurrens kutatási témákat és területeket folyamatosan nyomon követni.

Másrészt – kicsit tágabban – szeretnénk azt bemutatni, hogyan lehet a kortárs társadalomban és kultúrában zajló folyamatokat interdiszciplinárisan, több tudományterülettel együttműködve vizsgálni, s ebben az együttműködésben milyen szerep juthat a kommunikáció- és médiatudományi nézőpontnak.

Harmadrészt olyan, a tagok érdeklődési területéhez kapcsolódó tematikus vezérfonalakat próbálunk azonosítani, amelyek alkalmasak a körülöttünk lévő kommunikációs-mediális környezet átalakulásának értelmezésére.

KIADVÁNYOK

Feltöltés alatt.