Megalakult a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága

Szerző: | 2023, márc 23

A 2023. március 23-án a PAB székházban tartott alakuló ülésen megjelent Herke Csongor egyetemi tanár, a PAB IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságának elnöke, aki köszöntötte a jelenlévőket és támogatásáról biztosította a munkabizottság tevékenységét.

Napirendi pontok

A munka a három előzetesen kiküldött napirendi pontnak megfelelően zajlott:

1) Szijártó Zsolt egy rövid prezentáció keretében bemutatta a kommunikáció- és médiatudomány intézményi helyzetét az MTA és a különböző Területi Bizottságok szervezetein belül.

2) Az alakuló ülésen a résztvevők elfogadták az előzetesen kiküldött munkatervet, amely tartalmazza a munkabizottság létrehozásának legfontosabb okait, tevékenységének céljait és formáit, felsorolja a tagokat és a tisztségviselőket.

3) A 2023-as program kialakítása során a résztvevők rögzítették munkabizottság jövőbeli szakmai tevékenységet általános szinten meghatározó három nagyobb problématerületet:

a) szaktudományos problématerület: olyan kutatási témák, elméleti-gyakorlati-módszertani problémák a kommunikáció- és médiatudományon belül, amelyek különösen aktuálisak, s kapcsolódnak a tagok érdeklődési területéhez;

b) átfogóbb társadalmi-kulturális-mediális folyamatokra reflektáló problématerület: hogyan lehet a jelenbeli/múltbeli történéseket interdiszciplinárisan, illetőleg a kommunikáció- és a médiatudományi szempontjából megérteni

c) egy aktuális, több oldalról körbejárható téma kiemelése: egy olyan tematikus vezérfonal, amely lefed egy közös érdeklődési kört, ugyanakkor különböző aspektusok mentén megközelíthető.

Az ülésen a résztvevők a következőképpen konkretizálták az egyes problématerületekhez kapcsolódó jövőbeli teendőket:

a) szaktudományos problématerület: egy műhelykonferencia létrehozása 2023 őszén, amelynek ideiglenes címe: Médiakutatás az un. „mainstream” médiaelméleteken túl.

A műhelykonferencia arra a kommunikáció- és médiatudományos megismerést régóta jellemző alaphelyzetre kíván reflektálni, hogy a médiaelméletek főként az un. első világ társadalmaiban alakulnak ki, s legtöbbször az itt kialakult helyzeteket alapul véve kísérelnek meg különböző válaszokat adni a médiumok társadalmi szerepére vonatkozóan. Felvetődik az a probléma, hogy az így létrejött elméleti és módszertani repertoár, a globálisan elterjedt fogalomkészlet mennyire alkalmas más geopolitikai körülmények között található társadalmak, eltérő társadalmi-kulturális tapasztalatokkal rendelkezőtársadalmi csoportok tényleges médiahasználatának kutatására. A tervezett műhely konferencia elsősorban a magyar médiakutatás vonatkozásában szeretné ezt a problémát körüljárni, főként konkrét kutatásokon alapuló előadások segítségével.

A rendezvény az Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásában (KMDK 4.) című, a pécsi doktori program keretei között létrejött sorozat keretében kerülne megrendezésre, s a Médiakutató című folyóirattal történt megállapodás értelmében az előadások szerkesztett formában a lap egyik 2024-es számában önállóan jelennének meg.

b) átfogóbb társadalmi-kulturális-mediális folyamatokra reflektáló problématerület: pontos kialakítása az ülésen elhangzottak figyelembe vételével a közeljövőben történik meg

c) egy aktuális tematikus vezérfonal: a kortárs társadalmak növekvő „adat-központúsága”, az un. algoritmus- vagy platformtársadalmak létrejötte (datafication, dataism)

Milyen következményei vannak annak, hogy a mindennapi élet egyre nagyobb területén digitális adatok határozzák meg a cselekvések feltételrendszerét, hogy a különböző társadalmi alrendszerekben, a kultúra egyes területein egyre jelentősebb befolyásra tesznek szert az algoritmusok, a mesterséges intelligencia? Milyen előzményekre vezethető vissza mindez? Hogyan hat ez a folyamat a tudományra, konkrétan a kommunikáció- és médiakutatásra?

Egy előadássorozatot tervezése, ahol 2023 őszétől az egyes meghívottak különböző aspektusokból járják körül ezt a problémát. Az elhangzott előadások szerkesztett változatából egy kiadvány létrehozását tervezzük.

  1. Egyéb, a munkabizottság tevékenységével kapcsolatban az ülésen felmerült kérdések
  • egy honlap és egy levelezőcsoport létrehozása a csoport szakmai tevékenységének támogatásához;
  • a munkabizottság tevékenységének „társadalmasítása”, az itt zajló munka láthatóvá tétele a tágabb nyilvánosság felé;
  • újfajta tevékenységi formák beemelése a munkabizottság repertoárjába;
  • új tagok megszólításának szükségessége;
  • féléves/éves program tervezése