Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Műhelykonferencia a Kommunikáció, Média és Kultúra Program (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola), a Mérték Médiaelemző Műhely és a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága szervezésében (Pécs, 2024. május 3-4, Zsolnay Kulturális Negyed E/25, 001)

I. nap / május 3. / péntek

 

10:00-10:30 Regisztráció
10:30-11:00 Köszöntő: Lábadi Beatrix, a PTE BTK tudományos és pályázati dékánhelyettese

 

1. szekció | A médiakultúra genealógiái | Szekcióvezető: Maksa Gyula

11:00-11:20 Tóth Benedek | PE Társadalomtudományi Intézet
A mediatizáció és a társadalmi valóság konstrukciójának mozzanatai a magyar sajtó önleírásában a 19. század második felében

11:20-11:40 Sipos Balázs | ELTE BTK Történeti Intézet
Kulturális transzferek: Amerikai médiatermékek, hatásuk a médiarendszer működésére és közönségük a két világháború közötti Magyarországon

11:40-12:00 Kálai Sándor | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Globális? Lokális? (A bűnügyi regény)

12:00-12:20 Vita, kávészünet

 

2. szekció | A reprezentáció politikái |Szekcióvezető: Sipos Balázs

12:20-12:40 Murai András | Magyar Kommunikációtudományi Társaság
Emlékezetpolitika és történelemszemlélet kortárs magyar filmekben és sorozatokban

12:40-13:00 Torbó Annamária | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Reprezentációs politikák és faji, etnikai kisebbségekről szóló diskurzusok a kortárs popkultúrában

13:00-13:20 Kiss Gábor Zoltán | MATE Média Tanszék, Rippl-Rónai Művészeti Intézet
A cenzúra eszközei a modern történelmi társasjátékban

13:20-13:40 Vita

13:40-14:20 Ebédszünet

 

3.  szekció | Identitáskontrukciók és a globális médiatér | Szekcióvezető: Feischmidt Margit

14:20-14:40 Szijártó Zsolt | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Diaszpóra-közösségek és a kultúra- és médiakutatás: egy kutatási terület változásai

14:40-15:00 Vajda András | Sapientia EMTE Marosvásárhelyi kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
A(z új) média hatása egy erdélyi vidéki közösség hitéletére

15:00-15:20 Tamás Ildikó | HUN-REN Néprajztudományi Intézet
Identitás, kisebbségi lét globális keretben. Számi (lapp) fiatalok az Instagramon

15:20-15:40 Vita

15:40-16:00 Berger Viktor | PTE BTK Szociológia Tanszék
A társkeresés mediatizálódása és a magyar kontextus

16:00-16:20 Timár Borbála | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola
Kelletlen részvétel – az online technológiához fűződő ambivalens érzések feltárása a szerelmes- és szakítólevél-módszer használatával

16.20-16:40  Vita, kávészünet

 

4. szekció | Kutatási módszerek – médiaelemzések | Szekcióvezető: Polyák Gábor

16:40-17:00 Hornyák Miklós – Szigeti Tímea | PTE KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet, PTE Gazdálkodástani Doktori Iskola
Digitális átalakulás a társadalomtudományi kutatási módszerekben – a szövegbányászat lehetőségei

17:00-17:20 Hegedüs Márk – Szegedi Péter | HUN-REN KRTK Dunántúli Tudományos Intézet, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Terror vagy Kánaán? Svédország narratívája a magyar online médiában

17:20-17:40 Koller Inez | PTE BTK Társadalmi Befogadás Szakkollégium
A kegyelmi ügy a párhuzamos buborékok országában

17:40-18:00 Bódi Jenő | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Lokalitások láthatósága. Balaton-parti helyi konfliktusok megjelenítése az országos sajtóban

18.00-18:20 Vita, a konferencia első napjának zárása
18:30-tól Fogadás a műhelykonferencia résztvevői számára

2. nap / május 4. / szombat

 

1.  szekció | Médiakonvergencia – hibrid média | Szekcióvezető: Ármeán Otília

9.00-9.20 Glózer Rita | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Közösségi média rítusok?

9.20-9.40 Tisza Elenonóra | DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola, Mediális kultúratudomány alprogram
A hibriditás lehetőségei a kortárs young adult irodalomban

9.40-10:00 Guld Ádám | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Influenszer stratégia televíziós valóságshow-kban. Hibrid celebritások a ValóVilág11-ben

10:00-10:20 Borbíró Aletta | SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
„Fontos, hogy networkölj, aha” – Hálózatosság és médiakonvergencia Krúbi Szív című dalában

10:20-10:40 Vita, kávészünet

 

2. szekció | Populáris geopolitikák | Szekcióvezető: Rákai Orsolya

10:40-11:00 Keszeg Anna | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet
Nekünk csak a szemét maradt? Közép-Kelet-Európa a populáris geopolitikában

11:00-11:20 Maksa Gyula | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Világirodalom, grafikus regény, afropolitizmus

11.20-11:40 Dunai Tamás | SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Fejlődési zavarok – A képregény változó helyzete Magyarországon

11:40-12:00 Vita

12:00-12.40 Ebédszünet

 

3. szekció | Médiamodellek | Szekcióvezető: Szijártó Zsolt

12:40-13:00 Polyák Gábor | ELTE Média Tanszék
Határozott normák, bizonytalan médiavalóság

13:00-13:20 Rákai Orsolya | SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Amikor a címzett nem ismeretlen: narratív programok és kommunikációs hálózatok

13:20-13:40 Szávai Petra | PTE Nyelv és kommunikáció doktori program
Mediadelcom: Európai médiarendszerek és a deliberatív kommunikáció. Módszertani tapasztalatok és Magyarország helye a térképen

13:40-14:00 Vita, kávészünet

 

4. szekció | Médiaformátumok lokalizálódása | Szekcióvezető: Tóth Benedek

14:00-14:20 Mészáros Péter | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Az NBA globális piacának egy lokális szegmense – Amatőrből professzionálissá váló médiamunkások Magyarországon

14:20-14:40 Varga Tibor | PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, Kommunikáció, média és kultúra program
(E)sportmosás: Szaúd-Arábia politikai-kulturális finanszírozási tevékenységének vizsgálata az esportiparban

14:40-15:00 Hlavacska András – Molnár Kincső-Bernadett | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola, Mediális kultúratudomány alprogram
Kommunikáció és kazamaták. Egy asztaliszerepjáték résztvevők körében végzett kísérlet hasznosíthatósága játékfejlesztés során

15:00-15:40 Vita, kávészünet

 

5. szekció | Szakmai kultúrák | Szekcióvezető: Glózer Rita

15:40-16:00 Çakır-Somlyai Özge | ELTE Film-, média- és kultúraelmélet doktori program
Az újságírói kultúrák és gyakorlatok a hálózatos média ökoszisztémájában: Törökország és Magyarország összehasonlító elemzése

16:00-16:20 Ármeán Otília | Sapientia EMTE Marosvásárhelyi kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
Kommunikációtudomány a marosvásárhelyi kommunikáció és közkapcsolat szakosok záródolgozatainak témái és módszertana alapján (2013–2023)

16:20-16:40 Horváth Kata | ELTE Film-, média- és kultúraelmélet doktori program
Ki vigyáz az újságírókra? – Újságírói reziliencia Magyarországon

16:40-17:00 Vita

17:00-től A konferencia zárása