Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai

Műhelykonferencia a Kommunikáció, Média és Kultúra Program (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola), a Mérték Médiaelemző Műhely és a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága szervezésében (Pécs, 2024. május 3-4, Zsolnay Kulturális Negyed E/25, 001)

I. nap / május 3. / péntek

 

10:00-10:30 Regisztráció
10:30-11:00 Köszöntő: Lábadi Beatrix, a PTE BTK tudományos és pályázati dékánhelyettese

 

1. szekció | A médiakultúra genealógiái | Szekcióvezető: Maksa Gyula

11:00-11:20 Tóth Benedek | PE Társadalomtudományi Intézet
A mediatizáció és a társadalmi valóság konstrukciójának mozzanatai a magyar sajtó önleírásában a 19. század második felében

11:20-11:40 Sipos Balázs | ELTE BTK Történeti Intézet
Kulturális transzferek: Amerikai médiatermékek, hatásuk a médiarendszer működésére és közönségük a két világháború közötti Magyarországon

11:40-12:00 Kálai Sándor | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Globális? Lokális? (A bűnügyi regény)

12:00-12:20 Vita, kávészünet

 

2. szekció | A reprezentáció politikái |Szekcióvezető: Sipos Balázs

12:20-12:40 Murai András | Magyar Kommunikációtudományi Társaság
Emlékezetpolitika és történelemszemlélet kortárs magyar filmekben és sorozatokban

12:40-13:00 Torbó Annamária | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Reprezentációs politikák és faji, etnikai kisebbségekről szóló diskurzusok a kortárs popkultúrában

13:00-13:20 Kiss Gábor Zoltán | MATE Média Tanszék, Rippl-Rónai Művészeti Intézet
A cenzúra eszközei a modern történelmi társasjátékban

13:20-13:40 Vita

13:40-14:20 Ebédszünet

 

3.  szekció | Identitáskontrukciók és a globális médiatér | Szekcióvezető: Feischmidt Margit

14:20-14:40 Szijártó Zsolt | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Diaszpóra-közösségek és a kultúra- és médiakutatás: egy kutatási terület változásai

14:40-15:00 Vajda András | Sapientia EMTE Marosvásárhelyi kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
A(z új) média hatása egy erdélyi vidéki közösség hitéletére

15:00-15:20 Tamás Ildikó | HUN-REN Néprajztudományi Intézet
Identitás, kisebbségi lét globális keretben. Számi (lapp) fiatalok az Instagramon

15:20-15:40 Vita

15:40-16:00 Berger Viktor | PTE BTK Szociológia Tanszék
A társkeresés mediatizálódása és a magyar kontextus

16:00-16:20 Timár Borbála | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola
Kelletlen részvétel – az online technológiához fűződő ambivalens érzések feltárása a szerelmes- és szakítólevél-módszer használatával

16.20-16:40  Vita, kávészünet

 

4. szekció | Kutatási módszerek – médiaelemzések | Szekcióvezető: Polyák Gábor

16:40-17:00 Hornyák Miklós – Szigeti Tímea | PTE KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet, PTE Gazdálkodástani Doktori Iskola
Digitális átalakulás a társadalomtudományi kutatási módszerekben – a szövegbányászat lehetőségei

17:00-17:20 Hegedüs Márk – Szegedi Péter | HUN-REN KRTK Dunántúli Tudományos Intézet, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
Terror vagy Kánaán? Svédország narratívája a magyar online médiában

17:20-17:40 Koller Inez | PTE BTK Társadalmi Befogadás Szakkollégium
A kegyelmi ügy a párhuzamos buborékok országában

17:40-18:00 Bódi Jenő | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Lokalitások láthatósága. Balaton-parti helyi konfliktusok megjelenítése az országos sajtóban

18.00-18:20 Vita, a konferencia első napjának zárása
18:30-tól Fogadás a műhelykonferencia résztvevői számára

2. nap / május 4. / szombat

 

1.  szekció | Médiakonvergencia – hibrid média | Szekcióvezető: Ármeán Otília

9.00-9.20 Glózer Rita | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Közösségi média rítusok?

9.20-9.40 Tisza Elenonóra | DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola, Mediális kultúratudomány alprogram
A hibriditás lehetőségei a kortárs young adult irodalomban

9.40-10:00 Guld Ádám | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Influenszer stratégia televíziós valóságshow-kban. Hibrid celebritások a ValóVilág11-ben

10:00-10:20 Borbíró Aletta | SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
„Fontos, hogy networkölj, aha” – Hálózatosság és médiakonvergencia Krúbi Szív című dalában

10:20-10:40 Vita, kávészünet

 

2. szekció | Populáris geopolitikák | Szekcióvezető: Rákai Orsolya

10:40-11:00 Keszeg Anna | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet
Nekünk csak a szemét maradt? Közép-Kelet-Európa a populáris geopolitikában

11:00-11:20 Maksa Gyula | PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Világirodalom, grafikus regény, afropolitizmus

11.20-11:40 Dunai Tamás | SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Fejlődési zavarok – A képregény változó helyzete Magyarországon

11:40-12:00 Vita

12:00-12.40 Ebédszünet

 

3. szekció | Médiamodellek | Szekcióvezető: Szijártó Zsolt

12:40-13:00 Polyák Gábor | ELTE Média Tanszék
Határozott normák, bizonytalan médiavalóság

13:00-13:20 Rákai Orsolya | SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Amikor a címzett nem ismeretlen: narratív programok és kommunikációs hálózatok

13:20-13:40 Szávai Petra | PTE Nyelv és kommunikáció doktori program
Mediadelcom: Európai médiarendszerek és a deliberatív kommunikáció. Módszertani tapasztalatok és Magyarország helye a térképen

13:40-14:00 Vita, kávészünet

 

4. szekció | Médiaformátumok lokalizálódása | Szekcióvezető: Tóth Benedek

14:00-14:20 Mészáros Péter | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Az NBA globális piacának egy lokális szegmense – Amatőrből professzionálissá váló médiamunkások Magyarországon

14:20-14:40 Varga Tibor | PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, Kommunikáció, média és kultúra program
(E)sportmosás: Szaúd-Arábia politikai-kulturális finanszírozási tevékenységének vizsgálata az esportiparban

14:40-15:00 Hlavacska András – Molnár Kincső-Bernadett | DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola, Mediális kultúratudomány alprogram
Kommunikáció és kazamaták. Egy asztaliszerepjáték résztvevők körében végzett kísérlet hasznosíthatósága játékfejlesztés során

15:00-15:40 Vita, kávészünet

 

5. szekció | Szakmai kultúrák | Szekcióvezető: Glózer Rita

15:40-16:00 Çakır-Somlyai Özge | ELTE Film-, média- és kultúraelmélet doktori program
Az újságírói kultúrák és gyakorlatok a hálózatos média ökoszisztémájában: Törökország és Magyarország összehasonlító elemzése

16:00-16:20 Ármeán Otília | Sapientia EMTE Marosvásárhelyi kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
Kommunikációtudomány a marosvásárhelyi kommunikáció és közkapcsolat szakosok záródolgozatainak témái és módszertana alapján (2013–2023)

16:20-16:40 Horváth Kata | ELTE Film-, média- és kultúraelmélet doktori program
Ki vigyáz az újságírókra? – Újságírói reziliencia Magyarországon

16:40-17:00 Vita

17:00-től A konferencia zárása

 

Kacsuk Zoltán előadása a digitális bölcsészettudományban rejlő lehetőségekről

Kacsuk Zoltán előadása a digitális bölcsészettudományban rejlő lehetőségekről

Kacsuk Zoltán előadása a digitális bölcsészettudományban rejlő lehetőségekről

Kacsuk Zoltán, a Stuttgart Media University kutatója tartott előadást a munkabizottság tagjainak és az érdeklődőknek 2024. március 22. (péntek) a digitális bölcsészettudományban rejlő lehetőségeikről. Kacsuk Zoltán a stuttgarti egyetem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) által támogatott projektét mutatta be, amely a digitális bölcsészettudomány módszereit alkalmazta kísérleti jelleggel az anime- és mangakutatás területén.

A projekt blogja végigköveti a kutatás egész fázisát, számos hasznos leírást tartalmaz az egyes állomásokról (konferenciák, fejlesztések), s az alább címen érhető el: https://jvmg.iuk.hdm-stuttgart.de/).

Az előadás diái a PABKOM honlapon megtekinthetők. Az előadást beszélgetés követte Maksa Gyula, a Képregénykutató Központ vezetőjének moderálásával, ahol szóba kerültek a kutatási módszer hazai alkalmazásával kapcsolatos kérdések éppúgy, mint a jövőbeli együttműködés lehetőségei.

Beszámoló a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság 2024. március 1-i üléséről

Beszámoló a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság 2024. március 1-i üléséről

Beszámoló a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság 2024. március 1-i üléséről

2024. március 1-én Szávai Petra, a munkabizottság tagja, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék doktori hallgatója, a Mérték Médiaelemző Műhely tudományos munkatársa mutatta be a Mediadelcom-projektet. A Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape elnevezésű kutatás 14 Európai Uniós ország médiarendszereit hasonlította össze, s vizsgálta az európai médiakörnyezet lehetséges fejlődési irányait. További információk: https://www.mediadelcom.eu/(A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program támogatásában részesült.) A magyarországi kutatás koordinálójának előadását kerekasztalbeszélgetés követte a kutatás tapasztalatairól, a nyilvánosság újabb szerkezetváltozásáról.

 

A kutatási eredmények elérhetősége:

A magyar bibliográfiai adatbázis Excel-formátumban elérhető itt: https://datadoi.ee/handle/33/519

Az adatbázis elemzése: https://mertek.eu/wp-content/uploads/2023/05/Mertek_fuzetek_28.pdf

Az országtanulmányok bevezető fejezete: https://www.mediadelcom.eu/publications/d_2_1-intro/ 

A médiamonitorozásról szóló magyar országtanulmány: https://www.mediadelcom.eu/publications/d21-case-study-1/hun/

A deliberatív kommunikációt értékelő magyar országtanulmány: https://www.mediadelcom.eu/publications/d21-case-study-2/hun/

A médiamonitorozás összehasonlító elemzésén alapuló könyv, a Monitoring Mediascapeshttps://www.mediadelcom.eu/publications/book1-monitoring-mediascapes/

A projekthez kapcsolódó megjelent special issue:

A Media & Communication folyóirat „Democracy and Media Transformations in the 21st Century: Analysing Knowledge and Expertise” című száma

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/issue/view/389

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai (Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásában IV.)

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai (Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásában IV.)

Vándorló koncepciók – a médiakutatás lokális változatai (Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásában IV.)

Műhelykonferencia a Kommunikáció, Média és Kultúra Program (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola) és a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága szervezésben

A konferencia időpontja: 2024. május 3-4 (péntek-szombat)
Helyszíne:
MTA PAB-székház – Pécs, Jurisics M. u. 44.

 

A kommunikáció- és médiakutatás története egyidős a XX. századdal. Létrejötte szorosan kapcsolódik a tömegtársadalmak és a totális politikai rendszerek megjelenéséhez, kibontakozása, intézményi megszilárdulása pedig az egymást követő mediális forradalmakhoz. A (média)közönség kialakulása, a különböző médiaformátumok megszületése és gyors változása, a nyilvánosság kiépülése következtében a kommunikáció- és médiatudomány a társadalom vizsgálatának, a mindenkori jelen megértésének egyik nélkülözhetetlen eszközévé vált. A műholdas műsorszórás elterjedése, majd az internet megjelenése együtt járt a határtalanság tapasztalatának mindennapivá válásával, a nyilvánosság digitális struktúraváltása, a hétköznapi kommunikációs rendszerek átalakulása pedig egy új korszak ígéretével kecsegtetett, amelyhez számos technológiai utópia i kapcsolódott.

Az utóbbi évtizedben – nem függetlenül a társadalmi és természeti környezet átalakulásától, a klímaválság, a pandémia, a háborúk és a politikai destabilizáció okozta problémahelyzetektől –, a kommunikáció- és médiatudományon belül érezhetően felerősödött a mindig is jelenlévő válság-retorika. Régi-új fogalmak kerültek elő – propaganda-média, populizmus, polarizáció –, amelyekkel együtt régi-új problémák is felbukkantak: a kommunikációs tér növekvő komplexitása, a médiaintézmények ellenőrizhetetlensége, az egyén fokozódó médiafüggősége, a „megfigyelő állam” realitássá válása miatti aggodalmak. A jövő körvonalai is bizonytalanabbá váltak, nemcsak a technológiai/mediális átalakulás sebessége teszi nehézzé az előrejelzést, hanem a diszciplína fogalmi-módszertani eszközkészletének alkalmassága körüli kérdőjelek is. Ráadásul az akadémiai-egyetemi világ strukturális átalakulása, így az egyetemek privatizációja, a tudományfinanszírozás rendszerének újragondolása, az akadémiai értékektől és normáktól eltérő preferenciák megjelenése a kutatás területén a kommunikáció- és médiatudomány intézményi helyzetét sem hagyta változatlanul. Mindezek a jelenségek világszerte megfigyelhetők, de a demokratikus hagyományok és intézmények gyengesége miatt különösen erőteljesen érvényesülnek a periféria-félperiféria országaiban, így Magyarországon. Ez az átalakulófélben lévő intézményi-diszciplináris szituáció amellett, hogy számos problémát felvet, több lehetőséget is magában rejt, többek közt lehetőséget kínál a tudományterület helyzetének áttekintésére, az általunk használt fogalmak és koncepciók alkalmazhatóságának, érvényességének vizsgálatára.

Jelen műhelykonferencia egyetlen probléma köré csoportosítva próbálja feltérképezni a magyar kommunikáció- és médiatudomány trendjeit, válaszkísérleteit a fentiekben vázolt helyzetre. Az utóbbi időszakban felmerült az a kérdés, hogy a főként az ún. első világ társadalmaiban kialakult elméleti és módszertani repertoár, a globálisan elterjedt fogalomkészlet mennyire alkalmas más geopolitikai körülmények között lévő, eltérő történelmi-kulturális tapasztalatokkal rendelkező társadalmak kommunikációs és mediális rendszereinek kutatásához. A reakciók iránya kettős: egyrészt a kutatók tudomány- és tudásszociológiailag rámutatnak az ún. mainstream médiaelméletek elméleti és módszertani speciális kontextusaira, s az ebből fakadó korlátokra. Másrészt megjelenik egy markáns érdeklődés az első világbelitől eltérő média-ökoszisztémák (médiarendszerek, médiumokat használó közösségek, médiaszövegek) kutatása iránt, amelyek célja a konkrét esetek leírásán és értelmezésén túl a médiatudomány fogalmi és módszertani repertoárjának bővítése.

Hogyan tud a magyar kommunikáció- és médiatudomány a jelen helyzetben a kurrens konceptuális kereteket és módszereket felhasználva, de a lokális viszonyok között alkalmazva a társadalmi-kulturális folyamatok kutatásához és értelmezéséhez hozzájárulni? Milyen problémákkal és megoldási kísérletekkel találkozunk e saját „domesztikációs folyamat” során? Milyen módon vizsgálhatók a globális médiakultúra lokális változatai, a kulturális cserének milyen útvonalai és csomópontjai léteznek a globális összehálózottság korában? Milyen konfliktusok adódnak a globális, a nemzetállami és a lokális médiarendszerek eltérő hatalmi, kulturális érdekeiből, cselekvési lehetőségeiből? A társadalmi rend alakításában milyen változásokat hoztak magukkal a periféria országaiban az új technológiák, mediális infrastruktúrák, milyen fogalmak mentén írható le ez a folyamat? Milyen lehetőségeket teremt a kutatás eszközeinek, infrastruktúrájának újragondolására a nyitott kutatási adatok és archívumok, a kutatási szoftverek elterjedése? Egyebek mellett ezekre a kérdésre keresi a választ a műhelykonferencia a különböző tudományterületekről (kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, szociálpszichológia, irodalom- és kultúratudomány, jogtudomány) érkező szakemberek részvételével.

A rendezvényre többek között az alábbi témákban várunk  problémafelvető előadásokat:

  • a társadalmi valóság/rend konstrukciója és a mediatizáció jelensége,
  • a médiaelméletek „lokalizálódása”,
  • médiaantropológia, digitális antropológia, online etnográfia,
  • médiarendszerek, kulturális rendszerek és a társadalmi rend közötti kapcsolatok,
  • a társadalmi polarizáció és a médiarendszer összefüggései,
  • a médiumok geopolitikája, a médiarendszerek geográfiája, transznacionalizmus,
  • globális médiatartalmak – lokális változatok, hibriditás a kortárs médiakultúrában,
  • a tudománykommunikáció perspektívái,
  • új kutatási módszerek: nagy nyelvi modellek, szövegbányászat, kutatási szoftverek, új kvalitatív módszertani lehetőségek.

Kérjük, a témakiíráshoz kapcsolódó, a felvetett megközelítésekre reflektáló előadása 100-200 szavas összefoglalóját a kmdk4pecs@gmail.com címre szíveskedjék elektronikus úton elküldeni legkésőbb 2024.02.29-ig. Kérjük, hogy az összefoglaló az előadó neve és az előadás címe mellett tartalmazza a szerző elérhetőségét is. A műhelykonferencia végleges programját a beérkezett javaslatokból állítják össze a szervezők. Az elhangzott előadások szerkesztett változataiból a Médiakutató című folyóirat 2024/4-es száma válogatást jelentet meg.

 

Szijártó Zsolt
Kommunikáció, Média és Kultúra Doktori Program
PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

Imre Anikó, a University of Southern California (Los Angeles) professzora tartott előadást a munkabizottság tagjainak és az érdeklődőknek 2023. október 13-án a populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonyáról. Az előadás a kortárs médiakutatás azon kérdésfelvetéseit (így a globális neoliberális médiaipar és az illiberális kultúrpolitika viszonyát) gondolta újra magyar médiakörnyezetbe, amelyeket Imre Anikó egy 2023-as tanulmányában (Illiberal white fantasies and Netflix’s The Witcher) megfogalmazott. A Szijártó Zsolt által moderált beszélgetés során felvetődött problémákra egy későbbi ülésen vissza fogunk térni, Imre Anikóval pedig interjú készül aktuális kutatásairól, amely az előzetes tervek szerint a Médiakutató című folyóirat 2024. tavaszi számában jelenik meg.

Imre Anikó rövid biográfiája és publikációi listája.

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt  – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Az ülés témája az újságírásképzés tartalmi megújítását célul kitűző nemzetközi Newsreel-projekt (https://newsreel.pte.hu/) eredményeinek bemutatása és megvitatása volt. A program bevezetőjeként Torbó Annamária röviden bemutatta projekt főbb állomásait és eredményeit (A bemutató az alábbi linken megtalálható.)

Ezt követően két kerekasztalbeszélgetésre került sor.  Először a New Skills for Journalists: Comparative Perspectives from Europe (ed.: Bettels-Schwabbauer, Tina – Nadia Leihs – Maksa Gyula –- Dominik Speck – Torbó Annamária), Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022 című kötet szerzői közül Glózer Ritával, Maksa Gyulával és Torbó Annamáriával beszélgetett a moderátor, Szávai Petra. A szerzők bemutatták saját hozzájárulásokat a projekthez és a kötethez, szóba került, milyen jó gyakorlatok figyelhetők meg az újságíróképzés megújítása során. A beszélgetés érintette a nemzetközi együttműködésben elkészült tananyagokat, s részletesen tárgyalta, milyen tárgyi, technológiai tudásra, milyen skillek-re van szükség e szakma elsajátítása során.

A könyvbemutató után újságírók és a jelenlévők fogalmazták meg saját kérdésfeltevéseiket és értelték a projekt eredményeit. A felkért hozzászólókkal Gűth Ervinnel (Telex.hu – mecseki müzli), Katus Eszterrel (Átlátszó.hu), Özge Çakır-Somlyaival (The European Correspondent) Szijártó Zsolt beszélgetett. Három nagyobb tématerület került elő a diszkusszió során. Elsőként az újságíró munka előtt álló kortárs kihívásokról, ezek okairól, az általános és speciálisan a magyar médiahelyzettel összefüggő kérdésekről esett szó. A beszélgetés résztvevői megvitatták, melyek voltak azok a problémák, amelyeket a Newsreel-kutatás megfelelően azonosított, s melyek azok, amelyek esetleg rejtve maradtak. Végezetül azt a kérdést járták körül a jelenlévők, hogy lehetne az ilyen típusú kutatási projektet eredményeit hasznosítani, s beépíteni az újságírás gyakorlatába és az újságíróképzésben.