A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya

Imre Anikó, a University of Southern California (Los Angeles) professzora tartott előadást a munkabizottság tagjainak és az érdeklődőknek 2023. október 13-án a populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonyáról. Az előadás a kortárs médiakutatás azon kérdésfelvetéseit (így a globális neoliberális médiaipar és az illiberális kultúrpolitika viszonyát) gondolta újra magyar médiakörnyezetbe, amelyeket Imre Anikó egy 2023-as tanulmányában (Illiberal white fantasies and Netflix’s The Witcher) megfogalmazott. A Szijártó Zsolt által moderált beszélgetés során felvetődött problémákra egy későbbi ülésen vissza fogunk térni, Imre Anikóval pedig interjú készül aktuális kutatásairól, amely az előzetes tervek szerint a Médiakutató című folyóirat 2024. tavaszi számában jelenik meg.

Imre Anikó rövid biográfiája és publikációi listája.

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya – szakmai előadás és beszélgetés

A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya – szakmai előadás és beszélgetés

A PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság meghívja Önt Imre Anikó, az University of Southern California (Division of Cinema and Media Studies) egyetemi tanárának előadására és a hozzá kapcsolódó beszélgetésre.
Az előadás címe: A populista nacionalizmus és a szórakoztató médiaipar ellentmondásos viszonya
Időpont: 2023. október 13. (péntek) 14.00 óra
A rendezvény helyszíne: PAB Székház – 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
A rendezvény nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk.

 

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt  – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt – egy nemzetközi projekt tapasztalatai

Az ülés témája az újságírásképzés tartalmi megújítását célul kitűző nemzetközi Newsreel-projekt (https://newsreel.pte.hu/) eredményeinek bemutatása és megvitatása volt. A program bevezetőjeként Torbó Annamária röviden bemutatta projekt főbb állomásait és eredményeit (A bemutató az alábbi linken megtalálható.)

Ezt követően két kerekasztalbeszélgetésre került sor.  Először a New Skills for Journalists: Comparative Perspectives from Europe (ed.: Bettels-Schwabbauer, Tina – Nadia Leihs – Maksa Gyula –- Dominik Speck – Torbó Annamária), Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022 című kötet szerzői közül Glózer Ritával, Maksa Gyulával és Torbó Annamáriával beszélgetett a moderátor, Szávai Petra. A szerzők bemutatták saját hozzájárulásokat a projekthez és a kötethez, szóba került, milyen jó gyakorlatok figyelhetők meg az újságíróképzés megújítása során. A beszélgetés érintette a nemzetközi együttműködésben elkészült tananyagokat, s részletesen tárgyalta, milyen tárgyi, technológiai tudásra, milyen skillek-re van szükség e szakma elsajátítása során.

A könyvbemutató után újságírók és a jelenlévők fogalmazták meg saját kérdésfeltevéseiket és értelték a projekt eredményeit. A felkért hozzászólókkal Gűth Ervinnel (Telex.hu – mecseki müzli), Katus Eszterrel (Átlátszó.hu), Özge Çakır-Somlyaival (The European Correspondent) Szijártó Zsolt beszélgetett. Három nagyobb tématerület került elő a diszkusszió során. Elsőként az újságíró munka előtt álló kortárs kihívásokról, ezek okairól, az általános és speciálisan a magyar médiahelyzettel összefüggő kérdésekről esett szó. A beszélgetés résztvevői megvitatták, melyek voltak azok a problémák, amelyeket a Newsreel-kutatás megfelelően azonosított, s melyek azok, amelyek esetleg rejtve maradtak. Végezetül azt a kérdést járták körül a jelenlévők, hogy lehetne az ilyen típusú kutatási projektet eredményeit hasznosítani, s beépíteni az újságírás gyakorlatába és az újságíróképzésben.

Newsreel – projekt- és könyvbemutató

Newsreel – projekt- és könyvbemutató

Newsreel – projekt- és könyvbemutató

A PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottság meghívja Önt az Új kihívások az újságírás és az újságírók előtt – egy nemzetközi projekt tapasztalatai című rendezvényére

A rendezvény témája az újságírásképzés tartalmi megújítását célul kitűző nemzetközi Newsreel-projekt (https://newsreel.pte.hu/) eredményeinek bemutatása és megvitatása.

Időpont: 2023. április 28. (péntek) 14.00 óra
A rendezvény helyszíne: PAB Székház – 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.

A PROGRAM:

A projekt rövid bemutatása / Torbó Annamária

Kerekasztalbeszélgetés a New Skills for Journalists: Comparative Perspectives from Europe (ed.: Bettels-Schwabbauer, Tina – Nadia Leihs – Maksa Gyula –- Dominik Speck – Torbó Annamária), Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022 című kötetről.
A beszélgetést résztvevői: Glózer Rita, Maksa Gyula és Torbó Annamária, moderátor: Szávai Petra

A könyvbemutató után újságírók és a jelenlévők fogalmazzák meg saját kérdésfeltevéseiket és értelik a projekt eredményeit.
A felkért hozzászólók: Gűth Ervin (Telex.hu – mecseki müzli),
Katus Eszter (Átlátszó.hu), Özge Çakır-Somlyai (The European Correspondent)

A rendezvény nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk.

Megalakult a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága

Megalakult a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága

Megalakult a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága

A 2023. március 23-án a PAB székházban tartott alakuló ülésen megjelent Herke Csongor egyetemi tanár, a PAB IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságának elnöke, aki köszöntötte a jelenlévőket és támogatásáról biztosította a munkabizottság tevékenységét.

Napirendi pontok

A munka a három előzetesen kiküldött napirendi pontnak megfelelően zajlott:

1) Szijártó Zsolt egy rövid prezentáció keretében bemutatta a kommunikáció- és médiatudomány intézményi helyzetét az MTA és a különböző Területi Bizottságok szervezetein belül.

2) Az alakuló ülésen a résztvevők elfogadták az előzetesen kiküldött munkatervet, amely tartalmazza a munkabizottság létrehozásának legfontosabb okait, tevékenységének céljait és formáit, felsorolja a tagokat és a tisztségviselőket.

3) A 2023-as program kialakítása során a résztvevők rögzítették munkabizottság jövőbeli szakmai tevékenységet általános szinten meghatározó három nagyobb problématerületet:

a) szaktudományos problématerület: olyan kutatási témák, elméleti-gyakorlati-módszertani problémák a kommunikáció- és médiatudományon belül, amelyek különösen aktuálisak, s kapcsolódnak a tagok érdeklődési területéhez;

b) átfogóbb társadalmi-kulturális-mediális folyamatokra reflektáló problématerület: hogyan lehet a jelenbeli/múltbeli történéseket interdiszciplinárisan, illetőleg a kommunikáció- és a médiatudományi szempontjából megérteni

c) egy aktuális, több oldalról körbejárható téma kiemelése: egy olyan tematikus vezérfonal, amely lefed egy közös érdeklődési kört, ugyanakkor különböző aspektusok mentén megközelíthető.

Az ülésen a résztvevők a következőképpen konkretizálták az egyes problématerületekhez kapcsolódó jövőbeli teendőket:

a) szaktudományos problématerület: egy műhelykonferencia létrehozása 2023 őszén, amelynek ideiglenes címe: Médiakutatás az un. „mainstream” médiaelméleteken túl.

A műhelykonferencia arra a kommunikáció- és médiatudományos megismerést régóta jellemző alaphelyzetre kíván reflektálni, hogy a médiaelméletek főként az un. első világ társadalmaiban alakulnak ki, s legtöbbször az itt kialakult helyzeteket alapul véve kísérelnek meg különböző válaszokat adni a médiumok társadalmi szerepére vonatkozóan. Felvetődik az a probléma, hogy az így létrejött elméleti és módszertani repertoár, a globálisan elterjedt fogalomkészlet mennyire alkalmas más geopolitikai körülmények között található társadalmak, eltérő társadalmi-kulturális tapasztalatokkal rendelkezőtársadalmi csoportok tényleges médiahasználatának kutatására. A tervezett műhely konferencia elsősorban a magyar médiakutatás vonatkozásában szeretné ezt a problémát körüljárni, főként konkrét kutatásokon alapuló előadások segítségével.

A rendezvény az Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásában (KMDK 4.) című, a pécsi doktori program keretei között létrejött sorozat keretében kerülne megrendezésre, s a Médiakutató című folyóirattal történt megállapodás értelmében az előadások szerkesztett formában a lap egyik 2024-es számában önállóan jelennének meg.

b) átfogóbb társadalmi-kulturális-mediális folyamatokra reflektáló problématerület: pontos kialakítása az ülésen elhangzottak figyelembe vételével a közeljövőben történik meg

c) egy aktuális tematikus vezérfonal: a kortárs társadalmak növekvő „adat-központúsága”, az un. algoritmus- vagy platformtársadalmak létrejötte (datafication, dataism)

Milyen következményei vannak annak, hogy a mindennapi élet egyre nagyobb területén digitális adatok határozzák meg a cselekvések feltételrendszerét, hogy a különböző társadalmi alrendszerekben, a kultúra egyes területein egyre jelentősebb befolyásra tesznek szert az algoritmusok, a mesterséges intelligencia? Milyen előzményekre vezethető vissza mindez? Hogyan hat ez a folyamat a tudományra, konkrétan a kommunikáció- és médiakutatásra?

Egy előadássorozatot tervezése, ahol 2023 őszétől az egyes meghívottak különböző aspektusokból járják körül ezt a problémát. Az elhangzott előadások szerkesztett változatából egy kiadvány létrehozását tervezzük.

  1. Egyéb, a munkabizottság tevékenységével kapcsolatban az ülésen felmerült kérdések
  • egy honlap és egy levelezőcsoport létrehozása a csoport szakmai tevékenységének támogatásához;
  • a munkabizottság tevékenységének „társadalmasítása”, az itt zajló munka láthatóvá tétele a tágabb nyilvánosság felé;
  • újfajta tevékenységi formák beemelése a munkabizottság repertoárjába;
  • új tagok megszólításának szükségessége;
  • féléves/éves program tervezése